zeevaart & binnenvaart subtabel                                      << terug

 

ACTIVITEIT PRINCIPE WAARDE_RANGE OPMERKING PERIODE REFERENTIE 1 REFERENTIE 2 REFERENTIE 3
werkzaamheden op schepen.

Indien een matroos regelmatig in de machinekamer en daar bepaalde werkzaamheden verricht, is asbestblootstelling onvermijdelijk door de grote hoeveelheden asbesthoudende isolatiematerialen rond leidingen en pompen. Een matroos kan ook op het dek worden blootgesteld. 49-63 A. Burdorf , brief aan IAS, 2002