zeevaart en binnenvaart

In de machinekamers van schepen is asbestisolatie in ruime toegepast rond leidingen en pompen. Daarnaast is asbestisolatie verspoten op de scheepswanden. Door introductie van een goedkope verspuitingstechniek met amosiet in 1955 ligt de piek van deze toepassing in de periode 1956-1970. Na 1970 daalde het asbestspuiten snel en medio zeventiger jaren werd deze toepassing in de commerciŽle scheepsbouw nauwelijks meer gesignaleerd.

 

<< terug